You are currently viewing Slama – najstarejša kritina

Slama – najstarejša kritina


Lesna slama je bila tisočletja najbolj uporabljano materia za strešne kritine. Nekoč so bile s slamo krite skoraj vse hiše. Slamo je kasneje izpodrinila druga kritina. Kritina izdelana iz slame je zelo ekološka in ima dolgo življenjsko dobo. Pogostokrat se ljudje ne odločajo zato, ker je zelo draga. Poleg slame se kot naravni material uporabljajo še lesene skodle in trstika, vse pogostejše strešna kritina pa so tudi zelene strehe, ki pa morajo zaradi negovanja že imeti betonsko podlago, kar jim jemlje 100-odstotno naravnost.